Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Selfmade Group, s.r.o., ďalej len Selfmade Group, rešpektuje súkromie všetkých návštevníkov našich webových stránok. Nasledujúce informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou Selfmade Group a spôsobov ich využitia. Spoločnosť Selfmade Group spracúva, zhromažďuje a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na týchto webových stránkach spoločnosti Selfmade Group.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Selfmade Group zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach Selfmade Group, na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku Selfmade Group. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na týchto internetových stránkach.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Selfmade Group bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Selfmade Group, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Selfmade Group, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto vyhlásení.

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely zlepšovania webu prostredníctvom súborov cookies.

Cookies môžete deaktivovať vo vašom prehliadači alebo použiť niektoré z rozšírení určené na blokovanie špecifických cookies.

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Selfmade Group zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu gdpr@selfmedia.sk alebo list na adresu Selfmade Group, s.r.o., Valča 577, 038 35 Valča.